ساخت دستگاه تهویه مطبوع در آلمان که توانست آسم را درمان کند

دمای گاز بسیار بالاتر از دمای هوای بیرون است. در خارج از ساختمان، مبرد سپس گرمای جذب شده را در هوای اطراف آزاد می کند. در نتیجه، مبرد خنک شده و دوباره مایع می شود.

در مرحله بعد، سیستم مایع را به ساختمان برمی گرداند و چرخه دوباره شروع می شود.

هر دو دستگاه تهویه مطبوع و یخچال در علم فیزیک به عنوان موتورهای حرارتی قدرت شناخته می شوند. این به این دلیل است که آنها گرما را از یک مخزن سرد به یک مخزن گرمتر با استفاده از انرژی مکانیکی یک کمپرسور، یک پمپ و فن ها منتقل می کنند

با این حال، این اصل تنها در صورتی کار می کند که فضای داخلی بسته بماند. تهویه مطبوع با پنجره‌های باز ضعیف عمل می‌کند زیرا هوای گرمی که به داخل جریان می‌یابد اثر خنک‌کننده را از بین می‌برد.

دستگاه تهویه مطبوع

با این حال، بسیاری از سیستم های تهویه مطبوع نه تنها می توانند دما را کاهش دهند، بلکه باعث کاهش رطوبت در داخل نیز می شوند. زیرا زمانی که دمای داخل ساختمان سرد می شود، رطوبت آرام آرام افزایش می یابد.

دلیل: هوای خنک می تواند بخار آب کمتری نسبت به هوای گرم ذخیره کند. مکانیزم نصب شده در سیستم های تهویه مطبوع بسیار ساده است.

بخار آب از هوا به قطرات آب در سطح خنک لوله ها متراکم می شود که مبرد از طریق آن جریان می یابد. این آب متراکم جمع آوری شده و به بیرون هدایت می شود.

مواد مختلفی در طول سال ها به عنوان مبرد برای سیستم های تهویه مطبوع و یخچال ها استفاده شده است.

اکنون برخی از هیدروکربن های کلردار ممنوع شده اند زیرا به لایه اوزون آسیب می رسانند. با این حال، جایگزین ها نیز مشکلات خود را دارند. برای مثال دی اکسید کربن یک گاز گلخانه ای است.

پروپان جایگزین به لایه اوزون آسیب نمی رساند و آب و هوا را گرم نمی کند، اما قابل اشتعال است. بنابراین جستجو برای مبردی کارآمد، مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست ادامه دارد.